Kurtyny spawalnicze

 

Kurtyny spawalnicze wykonane z tkanin powlekanych PVC można stosować jako przegrody między stanowiskami spawalniczymi ze względu na podwyższoną odporność na działanie gorących odprysków metalu i żużlu, towarzyszących procesowi spawania jak i krótkotrwałemu działaniu promieniowania cieplnego.

Kurtyny spawalnicze ograniczają również rozprzestrzenianie się dymów spawalniczych (w tym pyłów i gazów).
Doskonale sprawdzają się jako wygrodzenia stanowisk pracy, chroniąc pracowników przed szkodliwymi czynnikami.

Wśród naszych usług znajduje się także zabudowa stanowisk spawalniczych. Stanowiska spawalnicze to miejsca, w których odbywają się procesy produkcyjne związane ze spajaniem przygotowanych wcześniej detali oraz niekiedy także z późniejszą obróbką szlifierską zespojonych już elementów. Jest to bardzo precyzyjna praca i osoba ją wykonująca musi mieć ku temu warunki zapewniające swobodę oraz bezpieczeństwo zarówno jej, jak i innym współpracownikom.

 

Kurtyna spawalnicza

Kurtyna spawalnicza

Parawan spawalniczy

Parawan spawalniczy

Parawan spawalniczy

Parawan spawalniczy

Parawan spawalniczy z ramionami

Parawan spawalniczy z ramionami

Parawan spawalniczy z ramionami

Parawan spawalniczy z ramionami